BIP Strona Główna
Historia 3blog
Historia powstania 3 batalionu logistycznego Ziemi Goleniowskiej.

Historia powstania 3 batalionu logistycznego jest ściśle powiązana ze sformowaniem w 2004r. 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy. Jako jednostka podporządkowana 1Blog , 3 batalion logistyczny utworzony został w Glewicach  na bazie dwóch batalionów zaopatrzenia  75 bzaop. mps i 86 bzaop  , i z dniem z 01.07.2004r. osiągnął gotowość do działania zgodnie z przeznaczeniem.

3 batalion logistyczny został sformowany na podstawie:

1.    Rozkazu Dowódcy POW nr PF – 4 z dn. 07.01.2004r. w sprawie sformowania 1 BLog oraz zmian organizacyjnych w 9 RBM.

2.    Rozkazu Dowódcy 1 BLog nr Z – 1 z dn. 30.01.2004r. w sprawie sformowania 1 BLog.

3.    Etatu nr 50 / 111 / 0

 Głównym zadaniem 3 batalionu logistycznego w 2004r. było przyjęcie wyposażenia czasu ”P” oraz złożenie zapotrzebowań na uzupełnienie stanów osobowych i środków transportowych. Osiągnięcie gotowości bojowej i mobilizacyjnej zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Przygotowanie sztabu batalionu w celu logistycznego zabezpieczenia wojsk oraz wykonywanie marszu na dużą odległość. Doskonalenie organizacji dowozu środków bojowych i materiałowych do jednostek wojskowych we współdziałaniu z Rejonowymi Bazami Materiałowymi oraz sprawne włączenie się w skład 1 BLog.

Zgodnie z oceną wykonania zadań za 2004r., 3 batalion logistyczny zrealizował planowe i doraźne dowozy środków materiałowych ze wskazanych RBM do jednostek wojskowych stacjonujących na terenie POW ze 100% stopniem realizacji zadań.

W 2005 roku 3 batalion logistyczny otrzymał zadanie realizacji przedsięwzięć związanych z zaopatrywaniem jednostek wojskowych we współdziałaniu ze stacjonarną bazą logistyczną POW oraz przygotowaniem batalionu do udziału w misji w ramach V zmiany  PKW Irak.

W związku z rozpoczęciem formowania batalionu logistycznego do udziału w misji w ramach V zmiany PKW Irak w miesiącu marcu 2005r. rozpoczęto proces intensywnego szkolenia mającego na celu przygotowanie żołnierzy do działania w rejonie przyszłej misji.

W ramach obchodów świąt narodowych i wojskowych żołnierze 3 batalionu logistycznego umacniali kontakty z miejscową społecznością władzami Powiatu Goleniowskiego  oraz miasta i gminy Goleniów.

3 batalion logistyczny wydzielił 40 żołnierzy zawodowych do udziału w misji
w ramach V zmiany PKW Irak, co stanowiło 35% stanu osobowego batalionu.
Żołnierze ci godnie reprezentowali Wojsko Polskie wykonując powierzone zadania
w trudnych warunkach, będąc niejednokrotnie w sytuacji zagrożenia. Po półrocznym okresie  wykonywania obowiązków służbowych w ramach PKW Irak, cały stan osobowy powrócił do macierzystego batalionu w styczniu 2006r.

Po dwóch latach funkcjonowania, realizując zabezpieczenie logistyczne jednostek wojskowych Pomorskiego Okręgu Wojskowego oraz misji stabilizacyjnych poza granicami kraju, batalion przechodzi zmiany organizacyjne zwiększając swe stany etatowe. Obecnie 3 batalion logistyczny jest największą  jednostką na terenie garnizonu Mosty i ziemi goleniowskiej.

W czerwcu 2006 roku społeczeństwo ziemi goleniowskiej wraz z jednostkami samorządów terytorialnych gmin i powiatu wyrazili wolę ufundowania i przekazania sztandaru herbem Powiatu Goleniowskiego dla 3  batalionu logistycznego w Glewicach i nadania mu imienia Ziemi Goleniowskiej.

Fakt ten był uhonorowaniem dorobku Wojska Polskiego, które włożyło olbrzymi wkład w rozwój tego regionu.

W kolejnych latach 3 batalion logistyczny brał aktywny udział w misji PKW
w Afganistanie. W ramach I zmiany PKW Afganistan w 2007r. wydzielił 32 żołnierzy, którzy tworzyli Komendę Zabezpieczenia NEW. W 2010r. w ramach VII zmiany PKW Afganistan wydzielono 28 żołnierzy tworzących kompanie logistyczną. W ramach XII zmiany PKW Afganistan wydzielono 7 żołnierzy wchodzących w skład Komendy Bazy.

Batalion dwukrotnie  brał udział w misji PKW KOSOWO.  W 2010r. i 2013r.
w ramach XXII oraz XXVII zmiany PKW KOSOWO wydzielono 50 żołnierzy tworzących Narodowy Element Wsparcia PKW KOSOWO.

W 2011r. 3 batalion logistyczny uzyskał od Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej prestiżowe wyróżnienie ,, Lex et Patria” za kształtowanie idei praworządności w Siłach Zbrojnych RP oraz wzrostu zaufania dla wojska.

W ramach współpracy z władzami samorządowymi Gminy Goleniów 3 batalion logistyczny od lat współuczestniczy w obchodach Świąt Narodowych oraz w życiu codziennym społeczności lokalnej.