3 batalion logistyczny


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

 

Historia powstania 3 batalionu logistycznego jest ściśle powiązana ze sformowaniem w 2004r. 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy.

3 batalion logistyczny został utworzony w Glewicach  na bazie dwóch batalionów zaopatrzenia : 75 bzaop. mps i 86 bzaop

i osiągnął gotowość do działania zgodnie z przeznaczeniem w dniu 01 lipca 2004 roku.

Decyzją Nr 204/MON z dnia 29 maja 2006 roku 3 batalion logistyczny  nosi nazwę wyróżniającą״ Ziemi Goleniowskiej” oraz obchodzi święto jednostki 17 czerwca.

 

OZNAKA ROZPOZNAWCZA 3 BATALIONU LOGISTYCZNEGO

 

 

ODZNAKA PAMIĄTKOWA 3 BATALIONU LOGISTYCZNEGO

Głównym elementem odznaki jest krzyż maltański w kolorze amarantowym w błękitnej obwódce. Kolory te nawiązują do historycznych barw taborów, od których tradycje przejęły pododdziały logistyczne. Na krzyżu znajdują się dwa skrzyżowane podstawowe symbole: miecz – symbol uzbrojenia w kolorze stalowym i kłos – symbol jednostek kwatermistrzowskich   w kolorze stalowym. Całość spięta jest wieńcem zębatym w kolorze jasno-szarym, który  nawiązuje do tradycji pododdziałów i służb technicznych. W centralnym miejscu odznaki umieszczona jest tarcza z herbem Goleniowa nawiązującym do miejsca stacjonowania jednostki. Na pionowych ramionach krzyża umieszczono błękitną cyfrę 3 oznaczającą numer w nazwie batalionu i skrót nazwy jednostki „blog”. Herb otoczony jest obwódką w kolorze czarnym, który występuje w barwach 1 Brygady Logistycznej i jest kolorem jednostek zabezpieczenia technicznego. Herb Goleniowa oraz trzy kolory odznaki : amarantowy, błękitny i szary są ściśle powiązane z regionem stacjonowania jednostki oraz charakterem przeznaczenia służbowego.

 

SZTANDAR 3 BATALIONU LOGISTYCZNEGO

 

Sztandar został zaprojektowany  zgodnie z art. 13-17 Ustawy z dnia 19 lutego 1993 r.o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U. Nr 34 z 1993 r. poz. 154).
1)    Strona główna sztandaru opracowana została zgodnie z art. 14, pkt 1 i pkt 2 oraz załącznikami nr 4 i 4a Ustawy. W polu wieńców wawrzynu wpisano numer porządkowy 3 batalionu logistycznego – „3”.
2)    Strona odwrotna sztandaru przedstawia wieniec z napisem „BÓG  HONOR  OJCZYZNA” wykonany został zgodnie z art. 14 pkt 3 oraz załącznikami nr 5 i 5a Ustawy. W polach wieńców wawrzynu umieszczono następujące elementy: w lewym górnym rogu – Herb Gminy Goleniów, w prawym górnym rogu – Herb Powiatu Goleniowskiego, w prawym dolnym rogu – wzór odznaki pamiątkowej 1 Brygady Logistycznej w Bydgoszczy, w lewym dolnym rogu – wzór odznaki pamiątkowej 3 batalionu logistycznego w Glewicach.
3)    Głowica i drzewce
Orzeł i głowica wykonane są zgodnie z art. 15 oraz załącznikami
nr 6 i 6a Ustawy, na przedniej ścianie podstawy umieszczony jest skrót nazwy jednostki wojskowej – „3 blog”. Drzewce wykonane są zgodnie z art. 16 Ustawy, o długości 2500 mm, dwuczęściowe wraz z dwoma tulejami łączącymi. W drzewce sztandaru wbitych jest 14 gwoździ honorowych.

 

 

    
pdf

Kontakt

3 batalion logistyczny
Glewice
72-100 Glewice
tel. 261453517
3blog@ron.mil.pl